roodborstje.png

Il Pettirosso adviseert en organiseert in ondernemerschap: interactie vanuit en met overheden, samenwerking en kennisdeling, slim benutten van informatie.

uitreikingIl Pettirosso is een initiatief van ondernemer Astrid Homan.
Een Italiaanse naam voor een Nederlandse onderneming
Dat heeft te maken met een stukje dubbele achtergrond.

Wie is Astrid Homan?

Mijn achtergrond is strategisch management en organisatiesociologie. Maar ik heb ook een doctoraal in Italiaanse taal en letterkunde en een bachelor in internationale commerciële economie.

Ik heb door de jaren heen ontdekt dat deze veelzijdige achtergrond zich goed leent voor praktische advisering aan ondernemers en aan partijen, die willen samenwerken met ondernemers, zoals overheden.

Met de eigen ervaring als ondernemer, leidinggevende en projectmanager ken ik de diverse kanten van het ondernemerschap. Ik heb brede algemene kennis en een groot netwerk. Daarmee sta ik graag naast partijen, denk ik mee en adviseer ik over praktische en strategische zaken: de ingangen bij en omgang met overheden, het aanspreken van ondernemers, het vinden van samenwerkingspartners, het profileren van een nieuw of bestaand concept.

Sinds 1998 ben ik actief als ondernemer in onder andere detailhandel en expatbegeleiding. In 2005 heb ik een uitstapje gemaakt als plaatsvervangend directeur van stichting Om Den Haag (duurzaamheidsadvies) en later mede-oprichter van het Klimaatfonds Haaglanden. Sinds 2010 ben ik opnieuw fulltime zelfstandig ondernemer.

Ik help met een andere blik. Ik ben oplossingsgericht, creatief en een echte verbinder. Mijn specialisme ligt het vertalen van ideeën naar stappen op te ondernemen. Ik reik handvatten in een hands-on aanpak waarbij u aan het stuur blijft en ik met u kansen benoem.

Curriculum Vitae

PROGRAMMAMANAGER ROV ZUID-HOLLAND

Sinds mei 2019 ben ik programmamanager van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland. Vanaf 2017 heb ik de rol van Mobiiteitsmakelaar Haaglanden aangevuld met ook een opdracht voor het ROV om zo verkeersveilighe

ROV logo

id te kunnen bespreken met de achterban werkgevers. Een logische combinatie in mijn ogen.Ik merkte echter dat verkeersveiligheid nog vooral een publiek terrein was en heb daarom toen de gelegenheid daar was er voor gekozen om mij excusief voor dit thema in te gaan zetten.
De wetenschap dat er alleen al in Zuid-Holland elke dag zeker 16 mensen niet veilig op hun bestemming aankomen door een verkeersongeval was daarbij een belangrijk argument. Ik zag daarnaast kansen om echt de private sector te gaan betrekken.
In de rol van programmamanager heb ik de opdracht om de aanpak effectiever te maken en de organisatie te verzakelijken. Ik geef inhoudelijk leiding aan een vast team plus een flexibele schil van projectleiders. De ambitie is om in samenspel met een groot aantal publieke en private partners het gedrag in het verkeer positief te beïnvloeden en daarmee het aantal slachtoffers en ongevallen te laten dalen: www.maakeenpuntvannul.nl  

Mobiliteitsmakelaar bereikbaar Haaglanden

Van 2011 tot en met 2019 heb ik de rol vervuld van Mobiliteitsmakelaar Haaglanden voor het samenwerkingsverband Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. Een rol die op mijn lijf geschreven is.

Als Mobiliteitsmakelaar Haaglanden treedt ik op als intermediair tussen werkgevers, overheden en aanbieders van mobiliteitsdiensten. Inzet is een betere bereikbaarheid. Het doel is om de weggebruiker uit de file halen door hem te faciliteren met een alternatief.

mobiliteitsmakelaarEen Mobiliteitsmakelaar stimuleert organisaties om zelf bij te dragen aan een beter bereikbare regio. Voor de gemiddelde organisatie is bereikbaarheid geen eerste prioriteit. De uitdaging is om aan te sluiten bij thema's die wel leven, zoals effectiever werken, aantrekkelijk werkgeverschap, vitaliteit van medewerkers, kosten- en CO2-reductie, maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Mobiliteitsmakelaar is daarbij de verbindende schakel tussen vragen van werkgevers en werknemers, het beleid van overheden en de producten en diensten van aanbieders.

De makelaar adviseert bijvoorbeeld op welke wijze werknemers het slimste kunnen reizen om de prettigste reis van en naar het werk te hebben met de minste vertraging. Een uur in de file kost gemiddeld 26 euro en brengt veel frustratie mee. Werkgevers hebben veel te winnen bij slimmer vervoersbeleid en er liggen kansen om dit te verbinden aan vitaliteitsbeleid en Het Nieuwe Werken.

"Elk bedrijf is anders, daarom is maatwerk nodig om de beste maatregelen in te zetten. Samen met de facilitair managers of de HR-managers zoeken we naar de meest geschikte oplossingen. Dit kan zijn het uitproberen van elektrische fietsen – en scooters, of het regelen van een businesscard voor medewerkers."

Kijk voor meer informatie ook op:

www.bereikbaarhaaglanden.nl

VOORBEELDPROJECTEN

Hieronder een aantal voorbeelden van projecten:

 • verkeersveiligheidsmakelaar voor ROV Zuid-Holland
 • coordinator Ambassadeursnetwerk Haaglanden in het kader van Participatiewet
 • projecttrekker Future Mobility Movement - triple helix samenwerking voor innovatie in mobiliteit
 • ondersteuning Stichting Fotografica Museum Zoetermeer
 • ondersteuning en communicatie kunstproject Message in a bottle van Moki Last
 • actieve bijdrage Social Club Den Haag en Stichting Met Karakter
 • diverse bijeenkomsten workshops Bereikbaar Haaglanden
 • OV safari - ervaringsbijeenkomst van OV-partners in Haagse OV netwerk
 • Directeuren gaan 3.0 - een challenge voor managers om het goede voorbeeld te geven
 • Oprichting en startbijeenkomst Klimaatfonds Haaglanden
 • Duurzaam Forepark - duurzaam ondernemen, individueel en collectief, in samenspel met de gemeente Den Haag
 • Groen Forepark - beheerconvenant tussen gemeente en bedrijvenvereniging
 • Duurzaam in bedrijf - MVO project op het bedrijventerrein Plaspoelpolder
 • samenwerking afvalmanagement Haagse horeca
 • duurzaamheidskader bedrijventerreinen gemeente Den Haag
 • pilot stedelijke windturbines Den Haag
 • diverse workshops duurzaam ondernemen, duurzaam inkopen en mobiliteitsmanagement
 • opstellen MVO-profielen midden en groot bedrijf
 • Duidelijk Duurzaam - lezingencyclus over MVO in het MKB
 • ontwikkeling bedrijvenpark Hoeksche Waard en duurzaamheidsadviseur in het Q-team